EPAL 7 Yarım palet


 

Özellikle içecek ve gıda endüstrisinde, ayrıca marketlerde ve perakende ticarette yeni EPAL 7 yarım paletler kullanılmaktadır. Satış noktası alanlarına koymak için son derece uygundur.

 • EPAL yarım paletler dünya çapında sınırları aşacak ölçüde güvenlidir.
 • EPAL yarım paletler malların sorunsuz bir şekilde taşınmasını garanti eder.
 • EPAL yarım paletler malların sabit şekilde yüklenmesini sağlar.
 • EPAL yarım paletler yüksek kalitesi ile azami çalışma emniyeti sağlar.
 • Ürün bilgi formu

 


ÖZELLİKLER

 

Palet tahtaları: 13

Çivi: 48

Takoz: 3

Çelik açı: 6 sağlam 3 mm çelik açı

Borulu perçinler: 21

Uzunluk: 800 mm

Genişlik: 600 mm

Yükseklik: 160 mm

Ağırlık: yakl. 9,5 kg

Taşıma kapasitesi: 500 kg Fazla yük: sağlam ve düz bir zemine istifleme durumunda azami 2.000 kg

 


ETİKETLER

 

1 European Pallet Association e.V.’nin kabartmalı çelik açısı

2 European Pallet Association e.V.’nin baskısı

3 Ulusal bitki koruma yönetmeliği uyarınca IPPC baskısı (01.01.2010 tarihi itibariyle EPAL paletleri için mecburi)

4 Ülke kodu

5 Yetkili bitki koruma makamına kayıt numarası

6 İşleme metodu (Isıl işlem İng.: Heat Treatment)

7 EPAL kontrol agrafı (zorunlu)

8 Kontrol çivisi (yalnızca tamir edilen paletlerde bulunur)

9 Lisans numarası – Yıl – Ay 

 

Küresel şekilde işleyen değişim sistemi


AYRINTILAR


Euro paletlerde aşağıdaki hasarlardan biri ya da daha fazlası görülürse, paletler değiştirilemez ve EPAL’in teknik yasaları uyarınca tamir edilmelidir. Değiştirilemez durumdaki EPAL paletleri:
Bir palet tahtası eksik
Bir takoz eksik ya da birden fazla çivinin gövdesinin görüneceği şekilde kırılmış.
Paletin bir alt kademe ya da üst kademe levhası birden fazla çivinin gövdesinin görüneceği şekilde birbirinden ayrılmış.
Dönmüş takozlar 10 mm’den fazla çıkıntı oluşturmamalıdır.
Bir palet tahtası enine ya da çapraz şekilde kırılmış.
Kötü bir genel durum için diğer belirtiler
 1. Taşıma kapasitesi daha fazla sağlanamıyor (gevrek ve çürük, ciddi oranda parçalara ayrılmalar, hasarlı enine tahtalar).
 2. Yüklenen malın kirlenmesine sebep olacak kadar yoğun kirlilik.
 3. Birçok takozda güçlü şekilde parçalara ayrılmalar mevcut.
 4. Aleni şekilde izin verilmeyen parçalar kullanılmış (ör. çok ince palet tahtaları, çok zayıf takozlar).
Kalite sınıflandırmasına uyarınca kullanıma elverişli olmayan EPAL paletleri, EPAL’in teknik yasaları uyarınca tamir edilmelidir.
 1. EPAL paletlerinin tamiri yalnızca lisanslı tamir işletmeleri tarafından gerçekleştirilebilir.
 2. EPAL paletlerinin, EPAL’in lisansı olmadan tamir edilmesi yasal takibe tabidir.
 3. Yalnızca EPAL’in teknik yasaları uyarınca uygun parçalar kullanılabilir.
 4. Tamir edilen EPAL paletleri, tamirden sonra kalite sınıflandırması uyarınca yeniden kullanıma elverişli hale gelmelidir.
Yük taşıyıcılarını uluslararası mal taşımacılığında kısıtlama olmaksızın kullanabilmek için ISPM 15 standardına riayet etmek en önemli şarttır. Tüm EPAL yük taşıyıcıları IPPC’nin (International Plant Protection Convention/Uluslararası Bitki Koruma Birliği) katı standartlarına göre üretilmiştir ve bu nedenle ülkeler üstü şekilde kullanılabilmektedir.
 1. 01.01.2010 tarihi itibariyle üretilen tüm yeni EPAL Euro paletleri ISPM 15 uyarınca ısıl işlem görmüştür.
 2. ISPM 15 uyarınca işlem gören EPAL Euro paletlerin uzunlamasına olan kenarındaki her iki orta takozda bulunan baskılardan anlaşılır.
 3. EPAL Euro paletlerde metilbromit (MB) kullanılması yasaktır.
Bu yönergeler tamir edilen EPAL Euro paletleri için de geçerlidir.
Üst kademe levhaları/kiriş levhaları/alt kademe levhaları
 1. EPAL paletlerinin palet tahtaları 22 ila 24 mm kalınlığında olmalıdır (kiriş levhaları ise en fazla 25 mm).
 2. Bu tahtalarda pürüzlü kenar olmamalıdır.
 3. Kavak ağacı kullanılmamalıdır.
 4. Tüm alt kademe levhalarının üst kenarları her iki boyuna kenardan pahlanmalıdır.
 5. Pahlanmış alt kademe levhası
Çivi pozisyonları
 1. Paletin çapraz sağlamlığını sağlamak için kullanılan 48 çivinin pozisyonları önceden belirlenmiştir.
 2. Çivi pozisyonları eşit ve periyodik olması gerekmektedir.
 3. İnşaat standardı çerçevesinde çivilerin birbirleri ile mümkün olduğunca mesafeli, parça kenarlarına ise asgari olarak 20 mm mesafeli olmaları gerekir.
 4. EPAL paletlerinin birleştirilmesi için kullanılan tüm çivilerin başında bir iki harften oluşan bir markalama bulunur.
 5. Yalnızca EPAL tarafından izin verilen ve ayrıca tarafsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetlenen çiviler EPAL paletlerinin birleştirilmesi için kullanılabilir.
 6. Yalnızca EPAL tarafından izin verilen ve ayrıca tarafsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetlenen borulu perçinler, EPAL yarım paletlerinin birleştirilmesi için kullanılabilir.
Üst kademe ve kiriş levhası orta takoz
Üst kademe ve kiriş levhası köşe takoz
Çivi