ETKİLİ CO2 AZALTIMI İLE %100 EKOLOJİK


EPAL ürünlerinde daima ekolojik malzemelerden yararlanır. Tüm EPAL paletleri neredeyse tamamen geri dönüştürülebilen bir ham madde olan ahşaptan üretilir. Böylece her bir EPAL Euro paleti, gezegenimizin CO2 miktarını yaklaşık 30 kg kadar azaltır.

 

Dünya çapındaki değişim ile uygulanan çok dönüşümlü sistem, EPAL sisteminin ekolojiye katkısını destekler.

 

Hatta EPAL kafes paletlerinin üretiminde işlenen çelik bileşenler de çevreye zarar vermeden genellikle yüz yıldan daha uzun bir süre kullanılabilir.

 

Ekolojiye ilişkin başlıca bilgiler

  • EPAL Euro paletleri CO2 miktarını yaklaşık 30 kg kadar azaltır
  • 30 kg CO2 bir sıcak hava balonunun hacmine karşılık gelir
  • Çok dönüşümlü sistem ile çevreye yardımcı olunur